Profil zlomenymec

registrace od: 19. 03. 2010 (2.775 dnů)
počet zobrazení profilu: 1484x

Trocha filozofie

Už jsem to pochopil! Kaligrafie Zlomeného meče nepojednává o technice umění meče jako takovém, ale o vrcholném ideálu tohoto umění!

Bojovníkův první cíl je jednota srdce a meče. Pokud je jí dosaženo, i stéblo trávy se může stát smrtící zbraní!

Druhým cílem je, aby byl meč přítomen v srdci i tehdy, když jej nedržíme v ruce, pak je možné zasáhnout protivníka holýma rukama i ze vzdálenosti sta kroků!

Vrcholný ideál ale je nepřítomnost meče v ruce i v srdci. Bojovník je pak oddán myšlence nezabíjet a přinést lidstvu mír.

Trocha filozofie 2

Kitto se rozepisuje o areté starých Řeků takto: „Když se s areté setkáváme v Platonových textech, překládáme ji jako „čest“, čímž se ztrácí původní smysl tohoto slova.
Výraz „čest“ je alespoň v moderní angličtině téměř výhradně morální slovo; avšak areté se používá ve všech kategoriích bez rozdílu a znamená jednoduše ctnost.“

Proto je hrdina Odyssey velký bojovník, úskočný intrikán, pohotový řečník, má mužné srdce, je velmi moudrý a ví, že musí bez větších stížností podstoupit všechno, co mu bohové sešlou. Odysseus navíc umí postavit a řídit loď, vyorat rovnou brázdu, porazit mladého chvastouna v hodu diskem, vyzvat fécijského mladíka k boxerskému zápasu, běžeckému závodu nebo řeckému zápasu. Dovede stáhnout, rozporcovat a uvařit vola a nechá se dojímat k slzám písní. Je nesmírně všestranný; má nepřekonatelnou areté.

Areté znamená úctu k úplnosti a jedinosti života, a tudíž i nechuť ke specializaci. Areté znamená pohrdání jednostrannou výkonností – spíše však znamená mnohem vyšší druh výkonnosti, která neexistuje jen v jedné životní oblasti, ale v životě samém.“

- Robert Pirsig, Zen a umění údržby motocyklu